Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Finansowanymi z Funduszy Unijnych Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
250 h zajęć

Opłaty

1.200,00 zł za semestr

Cele studiów

zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia i funkcjonowania Funduszy Unijnych oraz ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie metodologii opracowania, wdrażania, ewaluacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Studia kierowane są dla

wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z:
 • aplikowaniem o środki finansowe pochodzące z Funduszy Unijnych;
 • realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • pracą w instytucjach zarządzających lub pośredniczących Funduszy Unijnych;
 • pracą w jednostkach publicznych, samorządowych oraz organizacjach pozarządowych (tzw. NGO).

Czas trwania

2 semestry (250 godzin)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, ksero dowodu osobistego, 2 fotografie legimatycyjne.

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy