Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Podyplomowe studia mediacji i negocjacji Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry

Opłaty

1.300,00 zł za semestr,

 

O kierunku

Program studiów opracowany został zgodnie z wytycznymi Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, dotyczącymi standardów szkolenia mediatorów. W programie studiów wyodrębniono dwie części:
  • część ogólną, podczas której słuchacze zapoznają się z teorią i psychologią konfliktu, zasadami komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji;
  • część praktyczną  poświęconą mediacji i zagadnieniom specjalistycznym.
Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego wykładu oraz zajęć warsztatowych. Słuchacze biorą udział w symulacjach negocjacji i mediacji, a także w ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Czas trwania

2 semestry

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone wyższe studia magisterskie, preferowani absolwenci z dziedziny nauk prawnych lub społecznych (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego – do wglądu

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.300 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy