Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pedagogika opiekuńcza Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

3 semestry
350 h zajęć i 150 h praktyki

Opłaty

1.000,00 zł za semestr

Cele studiów podyplomowych

jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze pedagogów- wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich i praktykujących pedagogów zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: teorii, socjologii, filozofii opieki i wychowania; pedagogiki, prawodawstwa, historii i projektowania w opiece nad dzieckiem oraz umiejętności w zakresie organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rekreacyjnych i zabaw, a także umiejętności w zakresie realizacji zadań wynikających z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Czas trwania

3 semestry (350 godzin + praktyka 150 godzin)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

 ukończone studia wyższe humanistyczne, a szczególnie pedagogiczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 2 fotografie legitymacyjne. Według kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.000 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy