Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Nauczanie matematyki i informatyki Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

4 semestry
630 h zajęć i 120 h praktyk

Opłaty

1.100,00 zł za semestr,

Celem studiów jest

umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania matematyki i informatyki, a także poszerzenie wiedzy matematycznej i informatycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania tych przedmiotów w szkołach, na wszystkich etapach kształcenia. Program studiów został opracowany w taki sposób, by pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz informatyki. Studia pozwalają zapoznać się z wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce i informatyce ze szczególnym podkreśleniem ich cywilizacyjnego znaczenia. Program zapewnia dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie słuchacze zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi szeroko wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki.

Sylwetka absolwenta

absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wszechstronnej, ogólnej znajomości matematyki i informatyki oraz nauk pokrewnych. W szczególności są przygotowani do: konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych, samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań, a ponadto posiadają gruntowną wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu informatyki obejmującą m.in. technologie internetowe, komunikację elektroniczną, algorytmy i struktury danych, języki programowania, administrowanie systemami operacyjnymi.

Studia kierowane są dla

absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra oraz kwalifikacje nauczycielskie.

Czas trwania

4 semestry (630 godzin + praktyka 120 godzin)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe – dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra oraz kwalifikacje nauczycielskie (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.100 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy