Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Innowacje w wychowaniu przedszkolnym Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
280 h zajęć

Opłaty

1.300,00 zł za semestr,

Celem studiów podyplomowych jest

wyposażenie nauczycieli w usystematyzowaną wiedzę dotyczącą współczesnych tendencji, koncepcji i paradygmatów występujących w różnych obszarach edukacji przedszkolnej, znajomość innowacji metodycznych, które w racjonalny i praktyczny sposób mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli w pracy z dziećmi w przedszkolu. Są to studia doskonalące w sposób nowatorski warsztat pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela w przedszkolu oraz umożliwiające nauczycielom uzupełnianie stopni awansu zawodowego. W toku studiów słuchacze zdobywają wszechstronną, rzetelną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu: psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym , alternatywnych metod pracy z dziećmi w przedszkolu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektu, konstruowania autorskich programów nauczania, doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu, technik rozwijających twórcze myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, tutoringu rodzinnego, innowacyjnych form współpracy z rodzicami, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, technik teatralnych i parateatralnych, terapii logopedycznej w przedszkolu, pedagogiki zabawy i in. potrzebach edukacyjnych.

Studia kierowane są

do absolwentów legitymujących się dyplomem studiów wyższych (stopień magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, nauczycieli praktyków oraz filologów.

Czas trwania

2 semestry (280 godz.)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

Opłaty

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy