Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
320 h zajęć

Opłaty

1.500,00 zł za semestr,

 

Celem studiów jest

wyposażenie nauczycieli w usystematyzowaną wiedzę dotyczącą współczesnych tendencji, koncepcji i paradygmatów występujących w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej, znajomość innowacji metodycznych, które w racjonalny i praktyczny sposób mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli w pracy z dziećmi w klasach I – III. Są to studia doskonalące w sposób nowatorski warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela w klasach I-III oraz umożliwiające uzupełnianie stopni awansu zawodowego. W toku studiów słuchacze zdobywają wszechstronną, rzetelną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu: psychologii rozwojowej dziecka w młodszym wieku szkolnym , alternatywnych, aktywizujących metod pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektu, poznają system pedagogiczny Marii Montessori, techniki Celestyna Freineta, tutoring rozwojowy, techniki teatralne i parateatralne, edukację dla zrównoważonego rozwoju, sposoby wielointeligentnego rozwijania mocnych i słabych stron ucznia, sposoby konstruowania autorskich programów nauczania, nauczania poprzez odkrywanie, doświadczenia, eksperymenty, symulacje, posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i in.

Studia kierowane są do

absolwentów legitymujących się dyplomem studiów wyższych (stopień magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, nauczycieli praktyków oraz filologów.

Czas trwania

2 semestry (320 godz.)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.500 zł. – opłata za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy