Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

3 semestry
385 h zajęć + 90 h praktyk

Opłaty

Zadanie sfinansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Celem studiów jest

wyposażenie absolwenta w kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne  do wykonywania zawodu nauczyciela etyki.

Sylwetka absolwenta

absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wszechstronnej, ogólnej znajomości etyki  oraz nauk pokrewnych, potwierdzone świadectwem ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli.

Studia kierowane są do

czynnych zawodowo nauczycieli, w szczególności  absolwentów kierunków humanistycznych, artystycznych i pedagogicznych.

Czas trwania

3 semestry (385 godzin + praktyka 90 godzin)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

do 28 lutego 2022  lub do wyczerpania limitu miejsc

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe – dyplom magistra  oraz kwalifikacje nauczycielskie (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego – do wglądu, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający pracę w zawodzie nauczyciela.

Limit przyjęć

25 osób

Cena

studia bezpłatne (zadanie zlecone)

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy