Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Animacja kultury z andragogiką Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

3 semestry
385 h zajęć

Opłaty

dla osób z grupy 1: 1.000,00 zł za semestr,

O kierunku

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury (edukatora, instruktora i organizatora działań w obszarze kultury) z dodatkowymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych dla osób dorosłych i seniorów. Nasza oferta edukacyjna to odpowiedź na zmieniającą się strukturę demograficzną społeczeństwa, wpływającą również na ofertę rynku pracy – coraz częściej poszukiwani są specjaliści do spraw organizowania i prowadzenia różnych form przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych dedykowanych seniorom. W ramach zajęć praktycznych i warsztatów absolwenci zostaną przygotowani do funkcjonowania w roli edukatora, instruktora i organizatora życia kulturalnego w placówkach dydaktycznych, instytucjach kultury, muzeach, agencjach reklamowych, redakcjach itp., a także animatora czasu wolnego, wyspecjalizowanego w pracy z osobami dorosłymi i seniorami.

Czas trwania

3 semestry (385 godzin)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) kierunków humanistycznych, artystycznych lub społecznych (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.000 zł – opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach)

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy