Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Agrotronika Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

3 semestry
400 h zajęć

Opłaty

1.200,00 zł za semestr,

O kierunku

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Agrotronika jest specjalistą w zakresie diagnostyki i eksploatacji oraz obsługi urządzeń i systemów agrotronicznych. Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do nauczania przedmiotu agrotronika. Jest przygotowany do zarządzania systemami agrotronicznymi oraz do podjęcia pracy jako menadżer w gospodarstwach rolnych. Ma przygotowanie do pracy w firmach oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w rolnictwie związane z systemami informatyczno – komunikacyjnymi. Ma umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki i eksploatacji, obsługi, konserwacji oraz naprawy urządzeń, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolnej.

Czas trwania

3 semestry (400 godzin)

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć

preferowani absolwenci studiów wyższych na kierunkach rolniczych i technicznych (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego – do wglądu

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy