Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Agroturystyka Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 3,5 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności agroturystyka otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, podjęcia pracy w biurach i agencjach turystycznych, agencjach i urzędach administracji publicznej, a w szczególności w jej oddziałach obsługujących rolnictwo, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z zakresu: organizacji gospodarstwa rolnego świadczącego usługi agroturystyczne, projektowania i wykonywania ogrodów, przygotowywania potraw tradycyjnych i regionalnych, dietetyki, tworzenia biznesplanów działalności agroturystycznej, pozyskiwania funduszy pomocowych.

Ponadto absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego posiadają wiedzę z hotelarstwa i organizacji ruchu turystycznego, zarządzania i marketingu oraz finansów i rachunkowości.