Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika szkolna z elementami arteterapii Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Pedagogika szkolna z elementami arteterapii posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii niezbędną do rozumienia i projektowania procesów zachodzących w środowisku szkolnym i podmiotach z nim współpracujących. Rozumie zagadnienia z szeroko zakrojonego obszaru pedagogiki szkolnej teoretycznie i praktycznie zorientowanej pogłębione w obszarze realizacji funkcji wychowawczej i profilaktycznej szkoły oraz wykorzystania sztuki w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwent posiada umiejętności diagnostyczne, organizacyjne, planistyczne oraz komunikacyjne w zakresie projektowania i wdrażania działań służących optymalizacji realizacji funkcji szkoły a także w zakresie praktycznego stosowania działań arteterapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, także młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia na tej specjalności przygotowują do pracy m.in. w charakterze wychowawcy świetlicy, pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych (w szkołach ponadpodstawowych niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia), wychowawcy w bursach szkolnych, internatach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach wsparcia i opieki pozaszkolnej, w tym wykorzystujących w swojej pracy działalność arteterapeutyczną, organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży.